Project

General

Profile

JAK VYPNOUT PROTOKOL SMB2 / ZAPNOUT SMB1

Stanislav Cícha
Added about 4 years ago

Stanice/server se zapnutým protokolem SMB2 mohou způsobovat různé problémy s databázemi, většinou se jedná o mizení
rozmarkovaných stolů nebo zaseknutí položek na stolech (ovšem zapnutý protokol SMB2 může způsobovat různé problémy).

NA STANICÍCH spusťte z příkazového řádku následující příkazy (spusťte jako správce kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu), po každém řádku potvrďte klávesou ENTER:

1) sc config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi
2) sc config mrxsmb20 start= disabled

Po každém ze zadaných příkazů by se mělo zobrazit potvrzení "ChangeServiceConfig SUCCESS".

Po restartu počítače proveďte kontrolu zadáním následujícího příkazu, opět přes příkazový řádek:
sc query mrxsmb20

Pokud je hodnota v řádku STATE "STOPPED", SMB2 byl úspěšně deaktivován.
Je-li hodnota "RUNNING", SMB2 je stále aktivní. V takovém případě se ujistěte, že příkaz spouštíte jako správce a postup opakujte, včetně restartu počítače.


---

NA SERVERU zadejte následující příkazy v PowerShellu (spusťte jako správce kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu),
oba příkazy vložte zvlášť a vždy potvrďte klávesou ENTER:

1) Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $false
2) Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" SMB2 -Type DWORD -Value 0 -Force

poté server restartujte

Pro kontrolu použijte následující příkaz opět v PowerShellu:
Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB1Protocol, EnableSMB2Protocol
hodnota v řádku EnableSMB2Protocol musí být FALSE


---

Pro aktivaci protokolu SMB1 na stanici s Windows10 postupujte následovně:

1) Otevřete Ovládací panely

2) Klikněte na zobrazení malých ikon

3) Otevřete Programy a funkce

4) Kliněte na Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows

5) Najděte řádek "Podpora pro protokol sdílení souborů SMB 1.0/CIFS" rozlikněte znakem "+" nalevo od řádku a zaškrtněte "Klient SMB 1.0/CIFS" a "Server
SMB 1.0/CIFS" - Klikněte na "OK", stanice bude chvíli pracovat a poté Vás vyzve k restartu počítače, restart proveďte.

7) Po restartu spusťte příkazový řádek

8) Ověřte funkčnost protokolu SMB1 příkazem:

sc query mrxsmb10

Pokud je hodnota v řádku STATE "RUNNING", SMB1 byl úspěšně aktivován

Pokud příkaz odpoví hlášením "Zadaná služba není nainstalovaná služba", SMB1 nebyl nainstalován, v takovém případě stanici znovu restartujte a postup pečlivě opakujte.