Project

General

Profile

ZMĚNA DPH DLE KONZUMACE TADY / S SEBOU

Stanislav Cícha
Added over 2 years ago

Tato funkce umožňuje volit zda bude markovaná položka konzumována ve Vašem restauračním zařízení či odneseno s sebou.
V závislosti na této volbě pokladna automaticky přepne sazbu DPH při zachování aktuální cenové hladiny.

Pro aktivaci funkce postupujte podle tohoto návodu:

  • pozn.: (pozn. platí pouze pro verzi pokladního modul 3.20.19 a vyšší - v případě zájmu o aktivaci nás kontaktujte na )1) Spusťte program FoodMan, v horním menu otevřete *Ostatní* a následně *Definiční soubory*2) Ze seznamu modulů otevřete pokladnu, kterou chcete nastavit.3) V definičním souboru pokladny zatrhněte *Premennej*, do pole *Hledej proměnnou* napište *ntlacitko* potvrďte tlačítkem *Hledej*
   Číslici v řádku *Podpora tlačítka s sebou* přepište na 1 nebo 2, viz popis v pravém okně.4) V hlavním menu otevřete *Receptury* a zvolte *Oprava receptur*5) Do pole *Bar kod* napište "DPH" a čísla sazeb DPH pro prodej tady a s sebou a potvrďte tlačítkem OK
   (1 - 21%; 2 - 15%; 3 - 10%; 4 - 0%)
   např. DPH32 znamená, že pro konzumaci v restauraci bude použita sazba 10%, při prodeji s sebou 15%)6) Na pokladně namarkujte požadovanou položku, označte klepnutím v seznamu namarkovaných a stiskněte tlačítko pro volbu režimu konzumace.
   Položky, přepnuté do požadovaného režimu budou označeny piktogramem.
   Nastavená sazba DPH je pro kontrolu zobrazena pod prodejní cenou.

0.png (29.8 KB) 0.png
1.png (444 KB) 1.png
2.png (871 KB) 2.png
3.png (778 KB) 3.png
4.png (173 KB) 4.png
5.png (624 KB) 5.png
6.png (616 KB) 6.png